PROJEKTY UE
Przetargi

Cel operacji: Zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu.

Przewidywane efekty:

Inwestycja realizowana przez Rybhand Spółka z ograniczoną odpowiedzialności Spółka komandytowa w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” Wspieranie obrotu i przetwarzania, w zakresie działania 5.4 „Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury” składa się z zakupu separatora pasowego miękkiego, systemu owijającego w folie stretch, urządzenia do nacinania ości w filetach ryb ze skórą, 2 bram szybkobieżnych, wózka widłowego elektrycznego czołowego, 2 wózków paletowych niskiego unoszenia z napędem elektrycznym, 3 samochodów dostawczych do 3,5 t z zabudową chłodniczą i agregatem, 2 samochodów dostawczych do 26 t z zabudową chłodniczą i agregatem oraz zakupu i wdrożenia oprogramowania do zarządzania produkcją i magazynowaniem wraz z zakupem sprzętu do sterowania procesem produkcji oraz szkoleniem pracowników. Operacja przyczyni się do poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie oraz do udoskonalenia procesów produkcyjnych i systemów zarządzania przetwórstwem.

Wartość operacji: 2 722 432,65 PLN.

Wkład Funduszy Europejskich: 1 062 529,94 PLN.

 

PRZETARGI